Archív

Tájékozódás, megemlékezés és nyelvi preferencia: köztérnevek és politika

A Magyar Tudományos Akadémia CSFK Földrajztudományi Intézet programja
Prof. Maoz Azaryahu (University of Haifa) előadása

2014. július 23. 18:00

A köztérnevek, amelyek alapvetően a tájékozódást segítik a városi térben, a modern város szemiotikai képének a részei. A köztérnevekből sokat megtudhatunk az ideológiai és hatalmi viszonyokról, illetve a különböző rezsimek identitáspolitikájáról, történetéről és a városhoz fűződő kapcsolatáról. Az előadás különböző történelmi és politikai keretekbe ágyazott helyek példáján mutat be néhány témát az utcaneveket alakító politikákról. Elsőként az utcaelnevezésről mint a társadalmi megemlékezés stratégiájáról lesz szó. Ezen eljárás célja, hogy az utcanév a történelem hivatalos olvasatát közvetítse, ezáltal a köztérnevek alkalmassá válhatnak a társadalom ideológiai és politikai befolyásolására. A másik téma a többnyelvű társadalmakban megjelenített köztéri feliratok esete, ahol a nyelv és az írásmód, illetve ezek elhelyezése, egymáshoz viszonyított pozíciója, sorrendje jelöli az adott csoportok politikai és társadalmi erejét.

Orientation, Commemoration and Language Preference: On the Politics of Street Names

Street names that serve as urban orientation are part of the semiotic make-up of the modern city. Concurrently they have much to tell about ideology and power, identity politics and the political history of regimes and cities. Using examples from different places and various historical and political contexts, this lecture explores issues pertaining to the politics of street names. One issue is street naming as a strategy of public commemoration that aligns street names with official narratives of history yet also makes them susceptible to ideological and political reorientation of society. Yet another is the politics of language preference in street signs in multilingual societies, where the choice and placement of languages and scripts signify relationships of political and social power.

Az előadás angol nyelvű, magyar tolmácsolással.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

  • csfk-logo-szines

  • lenin

  • Wallenberg

  • Bonaparte