Archív

„…Távozót megidéző, érkezőt veszíteni tanító tér…”

Ciklusok Gosztola Gábor négy és fél évtizedes életművéből
Festmények, rajzok, versek
Kiállítás

2014. július 18. 17:00

A kiállítást megnyitja: Novotny Tihamér és Szakolczay Lajos
Gosztola Gábor verseit előadja: Hobo

közreműködik: Weixelbaum Laura – ének

Az 1945-ös születésű Gosztola Gábor (művésznevén GOS) ahhoz a művésznemzedékhez tartozik, akiknek alkotótevékenysége nagyrészt a rendszerváltozás előtti időszakra tehető. Az úgynevezett „elveszett nemzedék” képviselője, alkotótevékenységét korlátok között, „tűrhetetlenül”, az alig tűrt második nyilvánosság keretei között fejthette ki, illetve mutathatta be. A kiállítás címadó verssorai a művész Csak (Önarckép felőled) című verséből többek között erre a leszűkült élet-térre is utalnak.
GOS versei elszakíthatatlan részei képzőművészeti tevékenységének, ezért mint verbális képek megjelennek a kiállításon is, és megszólalnak Hobo előadásában a megnyitón. Gosztola Gábor életműve kiállta az idő szigorú próbáját, megismertetése egy elsüllyedt mitologikus világ felfedezése, és a magyar képzőművészet egyik adóssága. A kiállítás GOS festészetének és rajzművészetének ciklusaiból válogat 1969-től a 2010-es évekig.

Facebook: https://www.facebook.com/events/326654357488188/
Megtekinthető: 2014 08 31

  • 2.kép a plakátra1 web

  • gosztola-meghivo-2web