Archív

Több mint két évtized a roma közéletben / Csorba Zoltán

Gondolat Kiadó, 2014
Könyvbemutató

2014. február 17. 18:00

A kötetet bemutatja: Dr. Farkas Zsolt (irodalmár, esztéta, filozófus)
Moderátor: Bácskai István (igazgató, Gondolat Kiadó)
Közreműködik: Patricio Baeza (előadóművész), Sárközi Lajos (hegedűművész)

A szerző személyes lehetőségei, sorsa és munkatapasztalata – roma civil aktivistaként, szociális munkásként, kisebbségi önkormányzati képviselőként, alternatív iskolai tanterv kidolgozójaként, pedagógusként stb. – markánsan meghatározzák azokat az irányokat, amelyek hangsúlyosabban vannak jelen e roppant komplex és hatalmas problématömeg megközelítésében. Ilyenek a pedagógia, vagy a szociálpszichológia; az intézményszervezés és menedzsment; ezek jogi környezetének tanulmányozása stb. Az anyag talán legfőbb erényét az adja, hogy minden sora a magyarországi roma közélet különböző területein eltöltött két évtized valóságközeli kontextusából nő ki, mindvégig megőriz egy „alulnézeti” ethoszt belehelyezve a tágabb, „felülnézeti” aspektusba.
A munka szintetizáló és rendszerező céllal íródott: felhasználja és összedolgozza a tudományos, jogi, politikai, közéleti diskurzusok legfontosabb, a mai magyarországi cigányságot érintő tételeit, elemzéseit, megállapításait, közhelyeit, javaslatait, tényeit, elképzeléseit.

A kötet megvásárolható a bemutató napján a helyszínen.

  • csorbabor.pdf_Layout 1

  • Csorba_meghivo2