Archív

Továbbépítés és újrahasznosítás (szerk.: Kerékgyártó Béla, Szabó Levente)

Tematikus tanulmánykötet
BME Építőművészeti Doktori Iskola

2018. november 21. 18.00

Köszöntőt mond: Balázs Mihály építész, egyetemi tanár, az Építőművészeti Doktori Iskola vezetője
Bemutatja: Erő Zoltán építész
Közreműködik: Barta Gyöngyi – cselló

A BME Építőművészeti Doktori Iskola harmadik tanulmánykötete is illeszkedik a képzési program sajátosságaihoz: a tavalyi tanévben a továbbépítés és újrahasznosítás fogalmi kettőse körüli, két szemeszter hosszú modellkutatások során mélyedtek el az alapvetően tervezői habitusú doktoranduszok az építészeti kutatás alapvető módszertani kérdéseiben. A téma rendkívül szerteágazó, egyszerre érint kulturális, emlékezeti-identitásbeli, szociális, politikai, gazdasági és ökológiai problémákat. Az át-, rá-, tovább-, újjá-, újra- stb. építések összefüggenek olyan értékelésbeli kérdésekkel, hogy mit tekint az adott társadalmi-kulturális közösség megtartandónak, folytatandónak, hogyan gondolja megőrzendőnek, illetve megerősítendőnek saját identitását. Az elméleti jellegű tanulmányokat két féléves nyíregyházi terepkutatás és az ahhoz kapcsolódó tervjavaslatok egészítik ki, reprezentálva ezzel a doktori iskolára jellemző elméleti-gyakorlati kettősséget, az építészeti gyakorlatban meglévő komplexitást.
A hosszabb elemzéseket és esettanulmányokat rövidebb szövegek, interjúk egészítik ki.
Grafika: Máthé Dóra

Kamarai tagok 1 kreditpontot igényelhetnek (1000 Ft). MÉK 2018/3

 

  • dlabook3_reklam_v1