Archív

Új „határon túl”?

A magyarországi és a határon túli magyar irodalmak kapcsolatának  újabb értelmezéseiről
A Pesti Bölcsész Akadémia kihelyezett előadása

2014. december 11. 19:00

Előadó:
SZARVAS Melinda (végzős hallgató, ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola)

A határon túli irodalmakat érintő vizsgálatok huszadik század végén és kétezres évek elején jellemző, a kulturális egységesítést célzó patetikus hangvétele egyre inkább a múlté. Míg korábban ezekről az irodalmi régiókról általánosságban igyekeztek inkább beszélni, mára a határon túli kulturális közegek különbözősége hangsúlyozódik. Mennyire és miként vannak jelen a köztudatban ezek az irodalmi régiók? Milyen viszonyban vannak egymással, a magyarországi és az egyetemes magyar irodalommal? Ezekre a régi kérdésekre az egyes irodalmi közegek saját irodalomtörténetének figyelembevételével újabb válaszok fogalmazódhatnak meg.

SZARVAS Melinda elsősorban a magyar vajdasági irodalom kialakulásának körülményeit, identitásának változásait, irodalomtörténetét vizsgálja. A legújabb irodalmi jelenségeket kritikusként követi.

A Pesti Bölcsész Akadémia az ELTE BTK PhD-hallgatók által működtetett nyitott egyeteme, amelynek célja, hogy megmutassa a széles közönségnek, miben rejlik a fiatal kutatók számára a bölcsészettudomány szépsége és öröme.

Részletes program: http://pestibolcseszakademia.blog.hu/2014/09/15/elkeszult_a_2014-2015-os_akademiai_ev_prgramja
Facebook: https://www.facebook.com/BolcseszAkademia