Archív

Urban Agriculture kiállítás

Urban Agriculture – Városi mezőgazdaság
Új kihívás a várostervezési projektekben
Nemzetközi workshop – 2013 Torino, Olaszország
Erasmus IP  Upward Program

Kiállításmegnyitó: 2013. június 11. 17.00

A kiállítás megtekinhető: 2013. június 16.

2013. június 11. 17.00

A Budapesti Corvinus Egyetem Településépítészeti Tanszék hallgatóinak és oktatóinak részvételével

Projekt koordinátor:
Giuseppe Ciná (Olaszország)

Oktatók:
Andreea Popa, Mihaela Harmanescu (Románia)
dr. Schneller István, Török Szabolcs Bence, (Magyarország -
Budapesti Corvinus Egyetem – Településépítészeti Tanszék)
Irena Fialova, Jana Zdrahalova (Csehország)
Vesselina Rousseva Troeva, Milena Tashevaa-Petrova (Bulgária)
Ali Madanipour, Konrad Miciukiewicz (Egyesült Királyság)
Julian Franta, Filip Suchon (Lengyelország)
Zeynep Enlil, Bora  Yerliyurt (Törökország)
Giuseppe Ciná, Agata Spaziente (Olaszország)

Irányító bizottság:
Federico Guiati (kordinátor), Caterina Testa, Stefania Guariani, Ianira Vassallo (Olaszország)

Diákok:
Timotei Fecioru, Adina Matroz, Maria L. Micu, Radu G. Patrascu, Gabriel I. Tanase (Románia)
Katerina Cechová, Jirí Deyl, Zdenka Havlová, Zuzana Retterová, Lukas Makovsky (Csehország)
Kalina Stoyanova Germanova, Irina Petrova Angelova, Kaloyan Petrov Karamitov, Hristina Bogomilova Hristova, Mariya Ognyanova Marazova (Bulgária)
Sha Miao, Montse Ferres, Amy L. Priestley, Olga Gogoleva, Sarah F. Cawrse (Egyesült Királyság)
Iwona Kaniowska, Urszula Kuczma, Joanna Kurczab, Karolnia Studencka, Malgorzata Zimirska (Lengyelország)
Dömök Krisztina, Szilágyi Eszter, Tógyer Bettina Erika, Teremy Viktória, Szabó Noémi (Magyarország)
Burcu Sari, Mehmet Mert Sezer, Hatice Korkulu, Zehra Göngördü, Mehmet Ali Azcan (Törökország)
Cristina Calleri, Matteo Dutto, Matteo Paniatrici, Carmine Nigro, Xin Yang, Csilla Czene, Luciana Iodice Rodriguez (Olaszország)
Hely partnerek
Torinoi önkormányzat (Citta di Torino) , Urban Center Torino

Az európai “ERASMUS Intenzív Program”

Az intenzív program egy rövid tanulmányi program, amelynek keretein belül különböző európai, nemzetközi felsőoktatási intézmények hallgatói és oktatói találkoznak, és közösen gondolkodnak, alkotnak.

A program fontosabb céljai, elemei:
-    Speciális szakmai témákban támogatja a hatékony és multinacionális oktatást;
-    Lehetővé teszi a  hallgatók és a tanárok együttműködését multinacionális csoportokban, mely speciális tanulási és tanítási környezetnek számít
-    A tanári karnak a program keretén belül lehetőséget teremt, hogy eszmecserét folytassanak a különböző tantervekről, illetőleg egyes oktatási megközelítések sajátosságairól és ezzel együtt tesztelhessék saját tanítási módszereiket nemzetközi iskolai környezetben.
-    Az “Intenzív program” műhelyhetei vélhetően hozzájárulnak ahhoz, hogy fenntartható együttműködő közösségek  jöjjenek létre az adott szakmai területhez kapcsolódva. Az “Intenzív program” egy hangsúlyosan multidiszciplináris megközelítéssel jellemezhetőek, mely elősegíti a különböző tudományágakkal foglalkozó hallgatók közötti intenzív interakciót.
-    -A rész vevő diákok munkája az ECTS kreditrendszeren keresztül is elismerésre kerül.

IP-UPWARD programról

Az IP Upward – Urban Project Workshop and Responsible Design elnevezésű nemzetközi program keretén belül megrendezett műhelyhétnek az elmúlt 3 évben (2011, 2012, 2013) adott otthon az olaszországi Torino városa. A program elsődleges célja olyan egy nemzetközi együttgondolkodás és eszmecsere létrehozása, mely keretén belül a különböző részvevő országok különböző oktatási szemlélete tervezési kultúrája és a módszertani megközelítései találkoznak.
Az “Urban Project” (UP – Városi projektek), témacím mögött az az igény fogalmazódik meg, hogy szükséges  újragondolni bizonyos jelenlegi – az építészethez és a várostervezéshez kapcsolódó – olykor ellentmondásos képzési folyamatokat. Értjük ez alatt, hogy sokszor nagy a szakadék a városokban tapasztalható egyensúlytalanságok jellege és azok a tervezési feladatok között, melyet egyetemi képzések keretein belül találkozhatunk. A “IP-Upward” célja, hogy hozzájáruljon áthidalni ezt a szakadékot, így a program az adott városi projektek elméleti és a gyakorlati megközelítésére fókuszál.
A program témaválasztása ezeknek a céloknak megfelelően az első két évben  két városi terület revitalizációjával foglalkozott (Torinóban és Ivreaban), a most bemutatott 2013-as workshop témája  “A városi és városkörnyéki mezőgazdaság, új kihívás a városi projektekben”.
A téma konkrét helyszíne Torino városához északon kapcsolódó nagyméretű terület (Parco Agricolo), mely terület jól példázza az egykor intenzíven művelt, ám mára leromlott állapotú városi perifériaterületekhez kapcsolódó problémákat, feladatokat.  A választott feladat sokoldalúan mutatja be a városkörnyéki mezőgazdaság problémáit, lehetőségeit, a terület helyreállítására irányuló igényeket, melyek együttesen valamennyi szinten: nem csak  környezeti eszközök terén, hanem éppúgy társadalmi, gazdasági és funkcionális területen is kívánnak beavatkozást.
A folyamat vezérmotívumának mezőgazdasági hasznosítás lett választva. Bár feltetető ezzel kapcsolatban kérdések: Megmenthető-e a terület a területen csupán az ingatlanfejlesztők kizárásával? Hogyan érhető el a területen egy “városi minőség” a szépség, a kultúra és a termelékenység szempontjából? Hogyan kell kezelni a kihívást technikai értelemben? Ezek a műhely  fő kérdései.
A diákok által kidolgozott végső projektek különös hangsúllyal foglalkoznak a témát érintő fenntarthatósági kérdésekkel. Egyszerre a “tér-építés” és a “közösség-építés” megfelelő eszközrendszerét keresik, ugyanakkor a mezőgazdaság – mint a “közjó” – megvédésének lehetőségeit kutatják.
A projekt fontos eleme az úgynevezett “mezőgazdasági park fogalom definíciójának pontosítása, tartalommal való feltöltése. Konkrét háttere, hogy Torino városa a következő években a tervezési területen szeretne egy ilyen jellegű parkot kialakítani.
A jelenlegi kiállítás bemutatja a 2013 áprilisban lezajlott műhelyhét munkáit. Érdekesség, hogy a  tablók szinte egy időben kerülnek kiállításra az összes részt vevő partneregyetem környezetében, így Magyarországon is.
Akár csak az ezt megelőző két évben, hazánkból idén is a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar , Településépítészeti Tanszék öt hallgatója és két oktatója vett részt a műhelyhéten.

A kiállítás anyagához kapcsolódóan az alábbi információk lehetnek érdekesek:
-    A kiállítás 8 nemzetközi diákokból álló hallgatói csoport elképzeléseit ötleteit mutatja be, kezdve a vizsgálati, koncepcionális szinttől a városi (1:10000) léptéken át az építészeti részletekig bezárólag.
-    A végeredmény egyben egy kis tudományos közösség (20 oktató) munkáját is hordozza, akik a projektek közös irányelveit és diszciplináris alapokat kidolgozták;
-    A műhelyhét a helyi érintetteket (önkormányzat szakértők) is bevonta a folyamatba, többek közt egy konferencia rendezésével, mely által a városi mezőgazdasági park kérdése még inkább előtérbe került.
-    De mindenekelőtt a műhelyhét fő céljának 43 diák képzése tekinthető. A diákok, amellett hogy szakmai és kulturális értelemben fejlődhettek, tapasztalataikat az Európa-szerte megoszthatják, terjeszthetik, elősegítve városkörnyéki mezőgazdaság megfelelő stratégia mentén történő kezelését a városrehabilitáció folyamatában és általában a várostervezésben.

  • corvinus kiallitas kep web