Archív

Urban Landscape No. 7.

Péter Ildikó: Terek és építkezések 2007-2009
Kiállítás

2013. november 4.

Az ember, az épített tér és a természet kapcsolatát kutatja a fotográfus Terek és Építkezések című sorozatában. Speciális műszaki kamerával dolgozott, mivel kifejezetten a fejlődési folyamatok problémái érdekelték. Városképeket készített, emberek nélkül. A régi és új szituációk közti különbség, az urbánus tér átalakulásának folyamata foglalkoztatta és foglalkoztatja. A fejlődés elengedhetetlen: a múlt eltűnése és gyors átalakulása nemcsak Magyarországra, hanem a közös múltból adódóan Közép-Kelet-Európára is jellemző jelenség.
Átalakul a megszokott táj vizuális képe, az emberek viszonya a térhez, új viszonyok alakulnak ki az urbánus térben, a közlekedésben, a természetben. A város arculata teljesen megváltozik. A kerület-rehabilitációs programok keretén belül számos lakóházat bontottak le, egész lakónegyedeket romboltak le, hogy új lakóparkokat, irodaházakat létesítsenek: Budapest arculata gyors és átgondolatlan változásnak indult. A jelenség azonban nem egyedülálló, Európa nagyvárosai hasonló úton járnak. E változásokat követi és tipizálja a fotósorozat.

Kamarai tagok 0,5 kreditpontot igényelhetnek (500 Ft/fél FUGA kártya).
Megtekinthető: 2013 11 27

  • PeterIldiko_Petofi hid_A3 web