Archív

Vargha Mihály: Tényvisszaverődések


“…volt bátorsága szóvá tenni és kegyetlenül számon kérni mindazt, ami megengedhetetlen.”
/Ferkai András/

Kerekasztal-beszélgetés Vargha Mihály építészkritikus megjelent könyvéről

2012. január 6. 18.00

Bán Ferenc, Kovács Dániel, Koltai Tamás, Szabó -Jilek Iván, Váradi Júlia részvételével

 

Kamarai tagok 1 kreditpontot igényelhetnek.

A beszélgetés után kerül sor a Beyond Everydayness – A hétköznapokon túl.
Színházépítészet Közép-Európában
című kötet bemutatójára.

A könyvet bemutatja: Szabó-Jilek Iván, a Színpad főszerkesztője

A közép-európai színházépítészet félezer éves történetét bemutató angol nyelvű kötet egy hároméves nemzetközi kutatómunka eredményeként jött létre. Több mint 35 cseh, lengyel, szlovák, szlovén, osztrák és magyar színháztörténész, építész és művészettörténész közösen tárta fel a régió színházi építkezésének történeti, politikai és kulturális tényezőit. A kötet több mint hatszáz színes oldalon a hat ország 73 kiemelt színházépületét mutatja be, építésének, átalakításainak történetét és jelenlegi állapotát bőséges képanyaggal illusztrálva.A kötet szerkesztői igyekeztek felkínálni a terjedelmes anyag összehasonlító olvasásának lehetőségét: az összes épület kortárs képanyagát egyetlen fényképész készítette és az eredeti tervrajzokat azonos léptékben rajzolták újra. Kilenc tematikus fejezetben a várszínházaktól a legújabb kísérletekig követi végig az építőművészet történetének e sajátos ágát, egyaránt kiemelve a nemzeti jellegzetességeket és a közös hatásokat (külön fejezetben tekinthetjük végig például az osztrák Fellner és Helmer iroda országokon átívelő tevékenységét). A kötetben szereplő magyarországi színházak leíró szövegeit és a történeti bevezetőt Vargha Mihály írta, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet szerkesztésében, az ott végzett kutatómunka eredményeit összegezve.

  • MihalyMeghivoFUGA