Archív

Végtelenkísértő könyvek – Hősök válaszúton

Pesti Bölcsész Akadémia

2017. február 16. 19:00

Előadó:
PÉRÓ Krisztina

„A képzelet révén bejárt tér nem maradhat közömbös, s nem függhet a geometria tudósának mércéjétől és elképzeléseitől. Átélt tér.” − írja Gaston BACHELARD A tér poétikája című művének bevezetőjében. Részben ennek az idézetnek a szellemében kalandozzunk együtt a norvég irodalom által teremtett terekben! A célpontok között szerepel északi-sarki jégmező, erdőszéli remetelak, valamint a 19., a 20. és a 21. századi Oslo is. Az előadás során több, a magyar könyvesboltok polcain is sorakozó kötet mellett a hazai olvasóközönség számára (még) ismeretlen szerzők alkotásai lesznek kísérőink a korszakokat átívelő irodalmi kiránduláson. Útra fel!

PÉRÓ Krisztina történelem, régészet és skandinavisztika szakokon végezte tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Jelenleg az Irodalomtudományi Doktori Iskola Skandinavisztika Programjának harmadéves hallgatója. Érdeklődési és kutatási területe ennek megfelelően igen széles, azonban ezek közül kiemelkedik a norvég prózairodalom. Főként 20. és 21. századi, kortárs szerzők munkáinak vizsgálatával foglalkozik, kiemelt figyelmet szentelve az alkotások térszerkezetének, topológiai olvasatának.