Archív

Végtelenkísértő könyvek – Hősök válaszúton

Pesti Bölcsész Akadémia

2017. január 26. 19:00

Előadó:
LÁSZLÓ Laura

Kezdetben volt az ige, de vajon nem ért-e véget a kezdet? – tehetnénk fel a kérdést mindazok nevében, akik hiába keresik bizonyos művek „első” és „utolsó” sorait, borítóit, „kitépett” oldalait. A regényelmélet is fokozott figyelemmel követi a „véget nem érő”, vagy éppen „körbeérő” szövegeket: melyeknek nincs meghatározott kezdő- és végpontjuk a különböző trükkös elbeszélésmódozatok, keretsértő narratív szerkezetek, vagy a kibertérben megvalósítható technikák okán. Az előadás során e „végtelenkísértés” nyomába eredünk: megvizsgáljuk, hogy miként változtatja meg az irodalmi műalkotásról alkotott felfogásunkat, miként alakítja befogadói elvárásainkat, ki lehet e művek modellolvasója, s egyáltalán elolvashatóak-e a „végtelen történetek”. A példát John FOWLES A francia hadnagy szeretője című műve szolgáltatja, amelynek elemzése során kitekintünk a hipertextben írt regények értelmezhetőségére is.

LÁSZLÓ Laura az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola hallgatója Esztétika Programon. Érdeklődése a művészettörténet, olasz és filozófia tanszékekre is elvitte, egészen a svédországi Lund Egyetemig. Foglalkozott gótikus rémirodalommal, a fenséges fogalmával, olasz doppelgänger-értelmezéssel, posztmodern labirintus-szövegekkel, vagy éppen a hypertexttel – jelenleg a „spatial turn” regényesztétikáját kutatja. Mindezek mellett a Magyar Sakkvilág folyóirat NB I-es rovatának vezetője.