Archív

Who is Afraid of Primaries?

Kromatikus-akromatikus monokrómia
Chromatic-Achromatic Monochromia
exhibition by PAIZS Péter kiállítása

2014. november 26. 18:00

megnyitja • opened by:
BEKE László művészettörténész • art historian

Színtáblázatok és az absztrakt festészet

Létezik-e kapcsolat – analóg, vagy homológ, netán mindkettő – a klasszikus és a 20-21. századi színelméletek ábrái, színrendszerei, táblázatainak megjelenítési formája és az absztrakt művészet (főként a festészet) kifejezési formája között? Mik a közös vonások, milyen jellegzetesség, hasonlóság és összefüggés található a színtan klasszikusainak magyarázó-szemléltető ábrái és a művészeti szín modernjei: az absztrakt és minimalista festészet létrehozóinak szemlélete és kifejezésmódja között?
Tetten érhető, hogy a színelméletek – immár több évszázadra visszatekintő – képi megjelenítése éppen formai-alaki megoldásaikkal jelölték ki, határozták meg – de mindenképp befolyásolták – azt, amit ma az absztrakt festészet jól behatárolható irányzataként definiálunk. /PAIZS Péter, 2014/

Color charts and abstract movements in painting

Is there any relation – analogue, homologue or both –between diagrams, color systems, chart outward forms of classical and the 20th-21st century color theories and forms of expression in abstract art (mainly painting)? What are the common features? What sort of characteristics, similarity and relationship can be found between color theory classics’ interpretative –illustrative diagrams and art color moderns’, abstract and minimalist artists’ approaches and modes of expression?
It can easily be noticed that pictorial depiction of color theories – dating back centuries – just with its formal accomplishments has indicated, determined and influenced entirely what we define as a clearly confinable school of abstract painting today.
/Péter PAIZS, 2014/

Megtekinthető: 2014 12 14

  • unnamed (1)

  • unnamed (2)

  • unnamed (3)

  • unnamed (4)