Archív

XX. század. Beszélgetések a történelemről /5/

A Magyar Királyi Honvédség, Csendőrség és a holokauszt
Beszélgetőpartnerek: Molnár Judit történész, Szakály Sándor történész

A beszélgetést vezeti: Varga László történész

2013. október 8. 18.00

A beszélgetéssorozat kísérlet arra, hogy kulturáltan, egymás véleményét tiszteletben tartva biztosítsunk fórumot a XX. század magyar történelmének legfontosabb kérdéseinek „kibeszélésére”. A résztvevők közös jellemzője, hogy egy lényeges dologban markánsan különböznek egymástól, ez lehet világnézeti, vagy szakmai eltérés. Bármennyire is közhely, a történelem fontosabb annál, hogy kizárólag a történészekre bízzuk.
A beszélgetésekre minden hónap első keddjén 18 órakor kerül sor a FUGA-ban közönség előtt, amit a fugaradio.net egyenesben közvetít.

A további beszélgetések meghívott vendégei:
Bojtár Endre irodalomtörténész, Kovács M. Mária történész, Krausz Tamás történész, Kukorelly Endre író, Parti Nagy Lajos író, Pető Iván történész, Rainer M. János történész, Tölgyessy Péter jogász
A korábbi beszélgetések vendégei voltak: Gerő András történész, Granasztói György történész, Hankiss Elemér szociológus, Klaniczay Gábor történész, M. Kiss Sándor történész, Spiró György író, Esterházy Péter író, Standeiszky Éva történész

  • xx-web