Archív

Zsidókereszténység és kulturális hibridizáció Borbély Szilárd műveiben

Pesti Bölcsész Akadémia

2017.december 7. 19:00

Előadó:
SZÁZ Pál

Az előadás BORBÉLY Szilárd műveit (A Halotti Pompát, a Míg alszik szívünk Jézuskáját és a Szól a kakas márt), azokban a keresztény és zsidó motívumok keveredését, hibridizációját vizsgálja. A tradícióhoz való viszony ambivalenciája – a kultúraköziség és szövegköziség eseteiből épülő bricolage poétika – széles skálát jár be: a hagyománykövetéstől egészen az eretnekségig. BORBÉLY költészetének különös feszültségét az átjárás és a köztesség teremti meg, melyre a legkiválóbb példa talán éppen a Messiás alakja, e költészet sarokpontja. SZÁZ Pál a pozsonyi Színművészeti Egyetem színházrendező-dramaturg szakán diplomázott, majd a Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének doktorandusza volt. Disszertációját, mely BORBÉLY Szilárddal foglalkozik, 2017-ben védte meg. Kutatásaiban a motívumtörténet, a cseh-magyar kapcsolattörténet, a szlavisztika és a közép-európai zsidó irodalmak mellett a kulturális antropológia és az irodalom határterületével, valamint Ivan OLBRACHT kárpátaljai műveivel foglalkozik. 2013-tól 2017-ig az Irodalmi Szemle, majd a Kalligram szerkesztője. Emellett rádiós tapasztalatokkal és ún. színházi múlttal is rendelkezik. Újabban csehből fordít. Az irodalmat szépíróként is kísérti – harmadik könyve, a Fűje sarjad mezőknek. Phytolegendárum c. kisprózagyűjtemény most jelenik meg. A Pesti Bölcsész Akadémia az ELTE BTK PhD-hallgatók által működtetett nyitott egyeteme, amelynek nem titkolt hivatása, hogy megmutassa a széles közönségnek, miben rejlik a fiatal kutatók számára a bölcsészettudomány szépsége és öröme.

WEB: http://pestibolcseszakademia.blog.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/BolcseszAkademia

  • PBA_logo